И.Нэргүй

Овог: игор
Таны нэр: Нэргүй
Age: 39

University: дээд
Мэргэжил: эрх зүйч
Байгууллага: БГДЦХ-2

Албан тушаал: Эрүүгийн төлөөлөгч