Боловсрол
1988-1998
Орхон аймаг 10 жилийн 5-р сургууль Бүрэн дунд
1998-2006
УБ ХААИС-н ЭЗБСургууль Ня-Бо бүртгэл
2013-2015
УБ Удирдлагын академи Төрийн удирдлага
Ажлын туршлага
2005
ЭЦГ Санхүү, аж ахуйн дарга
2010
Эгэл ХХК Гүйцэтгэх захирал
2012
Хөдөлмөрийн төв бирж Албаны дарга
2015
ХЭҮСМҮТөв мэргэжилтэн