Ажлын туршлага
2013 оноос
СБД-ийн ИТХ-д Ардчилсан намын бүлгийн ажилтан