Боловсрол
Инженер
Ажлын туршлага
МХСГ Ашиглалтын инженер