Ажлын туршлага
Өмнөговь аймгийн Залуучуудын Холбооны Тэргүүлэгч