Боловсрол
Эдийн засагч
Ажлын туршлага
Өмнөговь аймгийн Залуучуудын Холбооны Тэргүүлэгч
Өмнөговь аймгийн Хаан банк Захирал