Боловсрол
Эрх зүйч
Ажлын туршлага
Баяндэлгэр сумын Засаг Даргын орлогч