Боловсрол
Инженер
Ажлын туршлага
Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт Инженер