Боловсрол
Цахилгааны инженер
Ажлын туршлага
Говьсүмбэр аймгийн Залуучуудын Холбооны Тэргүүлэгч