Ажлын туршлага
Говьсүмбэр аймаг, Баянгол сумын Соёлын төвд Дуучин