Ажлын туршлага
Хэнтий аймгийн Хэрлэн 1-р сургууль Химийн багш
Хэнтий аймгийн Залуучуудын Холбооны Тэргүүлэгч