Боловсрол
Багш
Ажлын туршлага
Дэлхийн зөн ОУБ Хэнтий НХХсистемийн ажилтан