Боловсрол
Эдийн засагч
Ажлын туршлага
Дорноговь аймгийн Залуучуудын Холбооны Тэргүүн