Боловсрол
2011-2016
ШУТИС-МХТС -Сүлжээний инженер
Ажлын туршлага
2014
“Legend” ХХК -Компьютер хариуцсан мэргэжилтэн
2015
“Арагт бүтээц” ХХК -Бичиг хэргийн ажилтан
2016
МЗХ -Сүлжээний инженер