Боловсрол
2005-2009
ШУТИС -Техникийн инженерийн орчуулга
Ажлын туршлага
2012
МЗХ -УХАГ-ын Ахлах мэргэжилтэн
Шагналууд
2014
МЗХ-ны “Хөдөлмөрийн алдар” цол тэмдэг
2016
Монголын Залуучуудын байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойн медаль
2016
Нийслэлийн "Шилдэг залуу" цол тэмдэг
2017
МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” цол тэмдэг
2017
ХНХЯамны “Жуух бичиг”