Ажлын туршлага
1991-1993
МЗХ-ны Нарийн бичгийн дарга
1993-1997
МЗХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга