Боловсрол
2009-2012
МСҮТ -Уран зураг
2013
"Амжилт академи" -3D график дизайнер
Ажлын туршлага
2015-2016
"Тв10" Телевиз -График дизайнер
2016-2017
"Image Studio" -График дизайнер
2017-2018
"Лха" Телевиз -График дизайнер
2018
МЗХ -МСОНХГ-ын -Зураглаач