Боловсрол
2003-2007
МУИС-ЭЗБС -Санхүү эдийн засаг, нягтлан бодох
Ажлын туршлага
2007-2010
"Голомт" банк-Төв салбар -Зээлийн эдийн засагч
2010- 2011
"Голомт" банк-ШУТИС тооцооны төв -Захирал
2011
"Таван Богд Трейд" ХХК -Санхүүгийн шинжээч, санхүүгийн менежер
2011-2012
"Голомт" банк-Иргэдийн банкны газар -Бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежер
2012-2013
"Голомт" банк-Цамбагарав тооцооны төв -Тооцооны төвийн захирал
2014- 2015
"Таван Богд Трейд" ХХК -Төсөв төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
2015- 2016
"Таван Богд Трейд" ХХК -Санхүү, Төлөвлөлт, Удирдлага хариуцсан захирал
2016
"Таван Богд Трейд" ХХК -Санхүү, Төлөвлөлт, Удирдлагын хэлтсийн дарга
2016-2018
"ЭСДЭ" ХХК -Санхүүгийн менежер
2018
МЗХ -БТГ-ын дарга