Боловсрол
2012-2016
Удирдлагын академи -Төрийн захиргааны менежмент
Ажлын туршлага
2016-2017
Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум -Нийгмийн ажилтан