Боловсрол
2011-2015
ХААИС -Хүнсний технологич, инженер
Ажлын туршлага
2012-2015
"The Bull" -Туслах инженер
2016-2017
"Шижир Урлан" ХХК -Туслах инженер
2017
МЗХ -Харилцаа угталтын мэргэжилтэн