Боловсрол
1998-2008
Нийслэлийн тэргүүний 1 дүгээр дунд сургууль Бүрэн дунд
2008-2012
МУИС Мэдээллийн системийн инженер
Ажлын туршлага
2008 – 2012 онд
МУИС-ийн МКС-ийн оюутны зөвлөлийн Дэд дарга, гишүүн
2010 - 2011 онд
МУИС-ийн Оюутны холбоо, Оюутан конгрессын хяналтын зөвлөлийн Гишүүн
2012 онд
МУИС-ийн захиргаанаас оюутны нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчих асуудал хариуцсан Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгч
2012 оны III сард
Монголын Залуучуудын Холбоонд Сайн дурын ажилтан
2012 оны V сард
МЗХ-ны төвлөрсөн үйл ажиллагаа зохион байгуулалт хариуцсан Мэргэжилтэн
2012 оны IX сард
МУИС Төгсөгч, Дэмжигчдийн холбооны Нарийн бичиг
2012 оны X сард
Дотоодын цэргийн 05-р ангид Байлдагч
2013.09.02
Монголын Залуучуудын Холбооны дэргэдэх Залуучуудын Хөдөлмөрийн төв биржийн Дэд захирал
2013 оны X сард
МУИС Төгсөгч, Дэмжигчдийн холбооны Нарийн бичгийн дарга
2015.02.02-ны өдөр
Монголын Залуучуудын Холбооны дэргэдэх Залуучуудын Хөдөлмөрийн төв биржийн Захирал
2017 онд
Монгол Улсын засгийн газрын “Орлоготой оюутан” үндэсний хөтөлбөрийн үндэсний зөвлөлийн Гишүүн
2017.08.21-ээс
Монголын Залуучуудын Холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
Шагналууд
2016.08.25
Хөдөлмөрийн алдар