2018-03-23 МЗХ
Admin Admin 17016

Монгол залуу хүний эрмэлзэх, эрхэмлэх 9 зүйл

Монгол Залуу хүний ЭРМЭЛЗЭХ 9 ЗҮЙЛ, ЭРДЭНЭТ 9 ЗҮЙЛ

1. Их түүхээ нэхэн өртөөлж эрдэнэт биеийг гэгээрүүлмү

Монгол Залуу хүний эрдэнэт нэгэн шинж нь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Онолч мөргүн  хөгжил мөн

2. Их хуулиа жам ёсолж журамт биеийг гэгээрүүлмү

Монгол Залуу хүний эрдэнэт нэгэн шинж нь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ёс журамт хөгжил мөн

3. Үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан биелүүлж эзэн биеийг гэгээрүүлмү

Монгол Залуу хүний эрдэнэт нэгэн шинж нь 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Эзэн эрхт хөгжил мөн

4. Чин үнэнийг эрхэмлэн дээдэлж ариун биеийг боловсруулмуй

Монгол Залуу хүний эрдэнэт нэгэн шинж нь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Үнэнч  шударга хөгжил мөн

5. Биеийн тамирийг асран тэжээж эрүүл биеийг боловсруулмуй

Монгол Залуу хүний эрдэнэт нэгэн шинж нь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Эрүүл саруул хөгжил мөн

6. Ухаан санааг аргадан тэтгэж төгс биеийг боловсруулмуй

Монгол Залуу хүний эрдэнэт нэгэн шинж нь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Өв тэгш гоо зүйт хөгжил мөн

7. Хөдөлмөрч хичээнгүйг сурч хүмүүжин хүн биеийг мэргэшүүлмүү

Монгол Залуу хүний эрдэнэт нэгэн шинж нь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Мэдлэг оюунт хөгжил мөн

8. Авъяас чадварыг хөхиүлэн ахуй биеийг мэргэшүүлмүү

Монгол Залуу хүний эрдэнэт нэгэн шинж нь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Эрдэм соёлт хөгжил мөн

9.  Эх орон, эх дэлхийгээ хайрлан дээдэлж төрсөн биеийг мэргэшүүлмүү

Монгол Залуу хүний эрдэнэт нэгэн шинж нь

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Суу заль төгс хөгжил мөн

 

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..