2020-06-06 МЗХ
Admin Admin 79

Сонгох Эрхээ идэвхжүүлэх өдөр 2020.06.24

Улсын Онцгой Комиссын шийдвэртэй энэ цаг үед залуучуудаа аливаа эрсдэлээс сэргийлж үнэн бодит мэдээллээр хангах, Улсын Онцгой Комиссын заавар зөвлөмжөөр чиглүүлэх, сонгуулийн оролцоог нэмэгдүүлж ирц бүрдүүлэн ажиллахаар “Сонгох эрхээ идэвхжүүлье” уриатай өргөн хүрээтэй идэвхжүүлэлтийн ажлыг #МонголынЗалуучуудынХолбоо өрнүүлж байна.

Иймээс уг идэвхжүүлэлтийн хүрээнд манай байгууллагаас гаргасан онгохЭрхээИдэвхжүүлье уриа мэдээллийг өөрийнхээ цахим хуудсанд байрлуулж залуучуудаа сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриалан хамтран ажиллана уу.

#ЭрхээИдэвхжүүлье

#ХариуцлагатайЗалуу

#БүтээнБайгуулалт

#Сovid19

#ЗалууСонгогч

#МэдээлэлтэйСонгогч

#БүтээлчСонгохЭрх

#FactCheck


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..